Agostino White Anchovies - 7 Ounces

Agostino White Anchovies - 7 Ounces

Regular price $14.00

1 - 7 oz jar of Agostino Recca Marinated White Anchovies Fillet

White Anchovies fillet marinated in sunflower seed oil.

Product of Italy